در حال حاضر تنها دوره آموزشی ما ، آموزش تئوری موسیقی و نت خوانی هست . اما به زودی دوره‌های دیگری را در اینجا خواهید دید . ما قرار هست که از ابتدا با هم یاد بگیریم !